Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o.

Text vpravo

Hlavní textFiremní vzdělávání


V OBLASTI FIREMNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SVÝM KLIENTŮM POSKYTUJEME:

  • Nejmodernější poznatky a informace z klíčových oblastí vzdělávání, relevantní konkrétním potřebám, které zjišťujeme analýzou
  • Poznatky, které předáváme interaktivními metodami výuky tak, aby si je absolventi skutečně osvojili, prakticky nacvičili a získali nové dovednosti, potřebné pro optimální profesní výkon
  • Efektivní přípravu a profesionální vedení tréninků, zaměřených na dosažení konkrétních výsledků pro klienta
  • Měřitelné efekty výuky a to i ve speciálních projektech (např. antifluktuační programy, telefonická dostupnost firmy, On Job training prodejců apod.)
  • Možnost komplexního propojení výukových, relaxačních a antistresových programů (indoor i outdoor forma tréninků)
  • Příjemné prostředí s funkční a estetickou hodnotou učebních prostor a vstřícný tým pracovníků s individuálním přístupem
  • Otevřenost k novým postupům, metodám a průžným formám spolupráce

Zvýšíme potenciál Vaší společnosti a Vašich pracovníků tak, aby lépe zvládali své profesní postupy a pomůžeme jim k dosažení stanovených cílů a úspěšné realizaci firemních strategií.

Připravili jsme pro Vás více jak 100 osvědčených modulů manažerských, obchodních, komunikačních a finančních témat, která po analýze vzdělávacích potřeb přizpůsobíme strategii a vizi Vaší společnosti. Pro lepší orientaci jsme moduly rozčlenili do následujících tematických celků:


Moduly A:   Manažerské vzdělávání
Moduly B:   Obchodní a prodejní dovednosti, marketing
Moduly C:   Speciální personalistické a manažerské dovednosti
Moduly D:   Komunikační dovednosti
Moduly E:   Dovednosti společenského chování a vystupování
Moduly F:   Finanční řízení

Firemní ekonomická školení, controlling
Speciální manažerská témata
Rekvalifikační akreditované kurzy MŠMT
Jazykové vzdělávání
Koučink

Katalog 2011


Patička stránky

Copyright © 2008 PYRAMIDA, všechna práva vyhrazena
omnet webdesign 2008 
www.omnet.cz