Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o.

Text vpravo

Hlavní textFiremní ekonomická školení


V říjnu 2009 jsme Vám představili na již tradiční akci v našem institutu - BUSINESS SNÍDANI - nová aktuální témata v oblasti finančního řízení.


Speciálním druhem firemního ekonomického školení jsou kurzy pro neekonomické pracovníky, kteří zastávají především technické funkce, a to od nejnižších organizačních úrovní až po vrcholové vedení společnosti. Zásadním cílem těchto kurzů je vysvětlit na praktických příkladech co vše ovlivňuje rentabilitu a cash flow společnosti. Organizace a náplň firemního školení vždy vychází z konkrétních požadavků zadavatele a oblasti jeho činnosti.

V případě Vašeho požadavku připravíme také školení pro ekonomické pracovníky, které probíhá na bázi řešení konkrétní problematiky v oblasti ekonomického řízení zadavatele. Výsledkem tohoto školení je definování obecně platných zásad ekonomického řízení a jejich praktické uplatnění ve Vaší společnosti.

V přiložených souborech naleznete popis různých typů školení v oblasti finančního řízení a seznam jejich témat.

Témata ekonomických školeníFiremní ekonomická školení


Patička stránky

Copyright © 2008 PYRAMIDA, všechna práva vyhrazena
omnet webdesign 2008 
www.omnet.cz