Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o.

Text vpravo

Hlavní textPsychologická profesní diagnostika


Již 15 let poskytujeme našim spokojeným klientům odbornou pomoc a profesionální diagnostiku - psychodiagnostiku, psychologická vyšetření a personální poradenství. Naši zkušení psychologové a konzultanti jsou oprávněni pracovat s psychologickými testy, používají standardizovaných metod psychologické práce a za samozřejmost považují striktní dodržování profesní etiky a důvěrnosti všech informací a sdělení.

PSYCHODIAGNOSTIKA


Personální poradenství
- profesionální výběr nových pracovníků s využitím Behaviorálního pohovoru.
Zahrnuje psychologické testy, dotazníky, posuzovací škály, testy schopností, znalostí a dovedností a behaviorální pohovor.

Metody:
 • Výběr a sestavení diagnostické baterie testů a dotazníků podle požadavků konkrétní pozice
 • Vyhodnocení testů a dotazníků
 • Polostandardizované interview
 • Grafologický rozbor písma
 • Typologické posouzení osobnosti
 • Komplexní vyhodnocení na základě všech použitých metod
Výstupy:
Závěrečné hodnocení ve formě písemné zprávy, verbálního komentáře a doporučení pro finální rozhodnutí zadavatele.

Kontaktujte nás - odborně Vám pomůžeme s obsazením strategických pracovních pozic ve Vaší společnosti.

PSYCHOLOGICKÉ FIREMNÍ PORADENSTVÍ

 • Posouzení pracovníků na základě požadovaných kompetencí
 • Strukturované pohovory
 • Individuální a skupinová Assessment a Development Centra
 • Individuální koučink, případně koučink v malých indikovaných skupinách
 • Individuální konzultace a poradenství při stresu a osobních problémech
 • Psychologické poradenství při budování, vedení a motivaci týmů
 • Poradenství v oblasti psychologie práce a řízení

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ INDIVIDUÁLNÍ

 • Psychologické konzultace - poradenství
 • Relaxační metody
 • Velká relaxační pyramida
 • Psychohygiena
 • Psychologická podpora
 • Odborná pompc při řešení jakýchkoliv problémových situací
 • Další spektrum metod podle prání a potřeb klientaPsychodiagnostika


Patička stránky

Copyright © 2008 PYRAMIDA, všechna práva vyhrazena
omnet webdesign 2008 
www.omnet.cz