Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o.

Text vpravo

Hlavní textB/ Koučink


Koučování chápeme jako nedirektivní podporu a pomoc ve firemním kontextu. Jeho cílem je inspirace a doprovázení na cestě za stanovenými cíli. Program zahrnuje reflexi aktuální situace a existujících překážek a těžkostí, vede k jejich řešení a podněcuje k dalšímu osobnímu rozvoji. Představuje vysoce efektivní způsob jak rozvinout v krátkém časovém období potřebné interpersonáolní, manažerské, obchodní a další dovednosti.

Koučování poskytujeme v českém, slovenském a anglickém jazyce.


 • Koučování je proces spolupráce kouče s adeptem (manažerem), zaměřený na hledání optimálních řešení, identifikaci problémů, nalezení nových pohledů a vazeb a alternativních variant řešení. Metoda koučování ujasňuje adeptovi způsob řešení, vede jej k přijetí rozhodnutí, stanovení závěrů, návrhu postupu nebo způsobu realizace rozhodnutí.
 • Kouč používá především speciální postupy v koučování, klade otázky k řešenému problému či projednávané tematice. Kouč nabízí možnost pohlédnout na problém z jiného úhlu a najít jeho vazby a souvislosti. Koučovaný se zamýšlí nad řešením, vazbami, dopady řešení apod. Kouč také předkládá svůj pohled na řešený problém a podporuje nalezení dalších řešení.
 • Kouč je zcela nestranný a nezaujatý a tento přístup umožňuje nalézat nová nebo efektivnější řešení.
 • Výstupem koučování je nalezení řešení, stanovení akčního plánu účastníka, zformulování postupu, cílů a úkolů.
 • Na prvním setkání si vyjasní kouč s manažerem proces spolupráce, oblasti - témata pro koučování a časový harmonogram. Tématy koučování jsou obvykle oblasti vztahující se k řízení společnosti, vedení pracovníkům, strategiím, řešení konkrétních postupů, resp. k osobnímu či profesnímu růstu koučovaného.
 • V praxi je ověřený přínos koučování při řešení strategických (dlouhodobějších) otázek a také pro zvládání operativních (krátkodových) problémů.
 • Díky neustálé interaktivitě proces koučování přizpůsobujeme okamžitým potřebám a dochází tak až k zautomatizování přenosu potřebných dovedností do každodenního praktického využití. Kouč bezprostředně reaguje na případné nedostatky a problémy koučovaného s implementací.
 • Proces koučování je vhodný především při potřebě prohloubení specifických manažerských a dalších dovedností k získání kompetencí.

KOUČOVÁNÍ JE ŽÁDOUCÍ KDYŽ:

 • Manažer cítí, že je někde prostor něco zlepšit, ale není schopen sám definovat, co konkrétně je zapotřebí změnit.
 • Manažer ví, co je potřeba zlepšit, ale z mnoha důvodů neví jak na to.
 • Manažer ví, co a jak má udělat, dokonce to již procvičil v různých trénincích. V běžných pracovních situacích však nedovede získané dovednosti a poznatky efektivně aplikovat.
 • Manažer cítí, že je vše v pořádku a vedení je spokojeno s jeho výkony. Patří však k optimistům, kteří vědí, že vždy lze něco zlepšit, a že někdo "z venku" mu pomůže definovat nové cíle a cesty a podpoří jej, aby svých cílů také dosáhl.

CO ZÍSKÁTE:

 • Budete lépe připraveni na plnění náročných pracovních úkolů.
 • Lepší dovednosti v řízení a vedení týmů a v dalších vybraných oblastech.
 • Program a tempo, které vyhovuje vašim individuálním potřebám.
 • Nové způsoby myšlení a nové formy práce.
 • Hlubší znalosti a dovednosti v oblasti managementu a dalších, přesně doplňující případné konkrétní individuální mezery.
 • Umění jednat a vyjednávat.
 • Dovednosti řešit specifické problémy vaší firmy.

NEJČASTĚJŠÍ CÍLE KOUČINKU:

 • Srozumitelně a účinně komunikovat a spolupracovat s ostatními pracovníky.
 • Tvořit a vést skutečně efektivní pracovní týmy.
 • Organizovat a vést vlastní rozvoj a kariéru.
 • Umět řídit a motivovat sebe a druhé.
 • Být vnitřně nezávislou a samostatnou osobností.
 • Zvládat systemické myšlení a jeho uplatnění ve firemní praxi (manažerské, řídící a obchodní).
 • Podporovat řešení problémů v týmu.
 • Umět korigovat neefektivní přístupy.
 • Uplatňovat individuální a skupinové poradenství.

MOŽNOSTI KOUČOVÁNÍ:

 • Domluvený cyklus koučovacích setkání
 • "On the job coaching"
 • Koučovací "lekce" mimo reálné situace
 • Kombinace obou typů
 • Koučování malých skupin (2-3 pracovníci)

VÝHODY EXTERNÍHO KOUČE:

 • Má možnost posuzovat s nadhledem koučované i jejich pracovní prostředí.
 • Není emotivně vtažen do řešené problematiky a pracovních situací.
 • Není zatažen do vztahů na pracovišti a může se soustředit na to, aby pomohl bez ohledu na zvykově omezující okolnosti.
 • Má možnosti srovnávat s diametrálně odlišnými situacemi a tím pomoci koučovaným objevit možnosti, teré by je jinak aktuálně nenapadly.
Tým zkušených koučů Podnikatelského institutu PYRAMIDA, s.r.o. dlouhodobě koučuje členy managementu mnoha významných společností, např.: Renault Trucks ČR, s.r.o.; I.D.C. Praha, a.s.; Protherm Production, s.r.o.; Halla Plus, s.r.o.; FCC - První projekční a stavební, a.s.; Antalis, s.r.o.; Bohemia Cargo, s.r.o.; Galerie hl. města Prahy, Tesco Stores ČR, a.s.; Centrum Holdings, s.r.o.; Hennlich Industrietechnik, spol. s r.o.; Gumotex, a.s.; X-Trade Brokers DM SA; Bayer HealthCare; Klimak, s.r.o.; ING REIM CE a dalších.
Patička stránky

Copyright © 2008 PYRAMIDA, všechna práva vyhrazena
omnet webdesign 2008 
www.omnet.cz