Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o.

Text vpravo

Hlavní textO společnosti


POMÁHÁME VÁM V ROZVOJI UŽ 20 LET

 • Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o. je zavedeným, špičkovým poskytovatelem firemního vzdělávání na míru. Jsme česká vzdělávací a poradenská společnost, zaměřená na školení a trénink pracovníků všech typů organizací.
 • Za 20 let činnosti jsme vyvinuli širokou škálu programů a specifických modulových témat, které vždy vytváříme na základě identifikace aktuálních potřeb a požadavků našich klientů.
 • Pomáháme svým klientům s vytvářením vzdělávacích projektů a programů, směřujících k rozvoji a profesionalizaci zaměstnanců prostřednictvím tréninku dovedností a zvyšováním jejich kompetencí, s cílem dosáhnout lepší kooperace a větší efektivity.
 • Ve vztahu ke klientům jsme vždy spolehliví, vstřícní, pružní a přátelští. Klademe důraz na individuální přístup a praktickou využitelnost vzdělávacích programů.
 • Poskytujeme vysoce kvalifikované lektory, kouče, odborníky a poradce s bohatou praxí a profesionálním a lidským přístupem.
 • Uplatňujeme moderní efektivní metody a formy práce, kde má významnou roli učení prožitkem.
 • Vytváříme také zcela originální vzdělávací projekty a programy, podle aktuálních potřeb a zadání klientů.
 • Jsme opravdu rádi, že naši klienti říkají, že výuka a tréninky u nás mají dobrou atmosféru a proto se k nám dlouhodobě vracejí.

KOUČINK MANAGEMENTU
INDIVIDUÁLNÍ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ
ZAKÁZKOVÉ PROJEKTY FIREMNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
TRÉNINK KOMPETENCÍ
KVALIFIKAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ KURZY AKREDITOVANÉ MŠMT
ASSESSMENT & DEVELOPMENT CENTRA
FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY, CONTROLLING
JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
PORADENSTVÍ, PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
PERSONÁLNÍ AUDIT

Potřebujete-li vědomosti, předáme Vám je poutavou formou. Pokud Vám chybí některé dovednosti, natrénujete je u nás. Jestli chcete udělat něco se sebou, se svou prací, svými lidmi nebo se svou firmou, budeme Vás inspirovat, povzbuzovat, energizovat a koučovat tak, abyste toho dosáhli.

Budeme s Vámi mluvit a opravdu Vám naslouchat. V Pyramidě platí pravidlo: "Vše, co zde řeknete, může být použito ve Váš prospěch ... a také bude!". Společně najdeme příčiny případných nedostatků a cesty k jejich překonání. Zejména si u nás uvědomíte svůj potenciál, své nejsilnější stránky a to, jak s nimi pracovat, jak jich co nejlépe využívat k dosažení svých cílů. Přidaná hodnota toho, co získáte, je nejen poznání a schopnost poznatky používat, ale také udělat svůj život smysluplným a profesně i lidsky úspěšnějším.

CO JE PRO PYRAMIDU TYPICKÉ:

 • Propojení firemní strategie a cílů našich klientů s obsahem a metodikou vzdělávacích a rozvojových projektů.
 • Profesionální přístup k volbě různých typů vzdělávacích programů nám umožňuje začleňovat do výuky široké spektrum moderních aktivizujících tréninkových metod, které prostřednictvím vlastních prožitků posilují bezprostřední použitelnost nově nabytých znalostí a dovedností v praxi.
 • Dlouhodobou praxí ověřený postup při přípravě a realizaci projektů, na který se klienti mohou spolehnout a který garantuje dosažení požadovaných výsledků.
 • Konkrétnost zadání a jasná hodnotící kritéria nám umožňují měřitelnost výsledků a programů.
 • Uplatňování vlastního i zahraničního know-how, jejichž vzájemné obohacování slouží k průběžné evaluaci našich služeb.


Patička stránky

Copyright © 2008 PYRAMIDA, všechna práva vyhrazena
omnet webdesign 2008 
www.omnet.cz