Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o.

Text vpravo

Hlavní textPYRAMIDA V TELEVIZI
Ředitel Podnikatelského institutu PYRAMIDA, s.r.o., PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský, se podílel na realizaci následujících televizních pořadů:

1.

Období září - prosinec 2004 vytvořil pro pořad TV Nova "Dobré bydlo"  - setkávání s milionáři i bezdomovci sérii 20-ti dílčích programů pod názvem Antistres a zvládání emocí.

2.

Cyklus pořadů  "O PSYCHOLOGII VŠEDNÍHO DNE", vysílaný na TOP TV od dubna 2006 do února 2007 zahrnoval mimo jiných následujcí témata:

Asertivita a asertivní techniky
 • Jak se prosadit a odolávat manipulaci, 8 technik jak odolávat kritice a dosáhnout svého.
Body language
 • Jak číst řeč těla druhých a kontrolovat vlastní mimoslovní komunikaci. Signály zájmu a naopak lži.
Zvládání trémy a stresu
 • Metody prevence a zvládání nadměrného napětí, antistres a plný jógový dech.
Prezentace a sebeprezentace
 • Umění rétoriky a prezentace, jak vystupovat abychom vytvářeli dobrý dojem.
Sebepoznání
 • Základní typologie osobnosti, sebepoznání jako základ pro rozvíjení svých schopností a úspěšnou kariéru.
Motivace a sebemotivace
 • Důvody, které vedou lidi k činnosti i nečinnosti, jak motivovat a aktivizovat sám sebe.
Lepší využití svého mozku
 • Jak využívat více než běžných 45 % ze své mentální kapacity, zapojení pravé hemisféry a podvědomí - alfa hladiny mozkových kapacit.
Emocionální inteligence
 • Jak vedle IQ zapojit i EQ, trénink senzitivity, empatie a lepší pochopení druhých lidí.
Argumentace a přesvědčování
 • 15 druhů argumentů, které můžeme v rámci přesvědčování druhých uplatňovat, argumenty věcné i emocionální a jejich použití.
Vypořádání s kritikou
 • Kritika je informace - schopnost nadhledu. 4 základní techniky, které lze s úspěchem využít i na veřejnosti.
Ovlivňování vlastní nálady
 • Vytváření dobré nálady a potřebné atmosféry. 5 základních technik, které můžeme s úspěchem využít.
Pozitivní myšlení
 • Zásady, které nás obohatí a zlepší náš celkový životní pocit. 5 způsobů, jak si udržet pozitivní myšlení a zvýšit své sebevědomí.
Psychologie úspěchu osobního i pracovního
 • Objektivní úspěchy a subjektivní prožívání, tajemství psychologie osobního i pracovního úspěchu.
Efektivní komunikace osobní i telefonická
 • Osobní jednání a uplatnění charisma, algoritmus přijímání telefonátů i aktivního telefonování, vytváření profesionálního image po telefonu.
Patička stránky

Copyright © 2008 PYRAMIDA, všechna práva vyhrazena
omnet webdesign 2008 
www.omnet.cz