Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o.

Text vpravo

Hlavní text2. Zpětná vazba
Nástroj zvyšování kvality vzdělávacích akcí a zvyšování efektivity a metodiky vzdělávání.


  • Na závěr každého tréninku lektor zajišťuje zpětnou vazbu. Absolventi se vyjadřují k tomu, jak kurz naplnil jejich očekávání, ke způsobu vedení výuky a tréninku a k celkovému i specifickým přínosům. Lektor poskytuje účastníkům informace o jejich zapojení a k postupu dalšího individuálního zlepšování a shrne jeho celkové hodnocení.
  • Posluchači vyplní dotazník, ve kterém se vyjadřují k programu kurzu, srozumitelnosti výkladu, úrovni lektora i jednotlivým probíraným tématům. Sumář hodnocení od účastníků předáváme zadavateli spolu s hodnocením a komentářem vypracovaným lektorem.
  • Před závěrem tréninku každý posluchač tvoří svůj individuální akční plán uplatňování nových znalostí a dovedností ve své vlastní praxi.
  • Pokud je vzdělávací projekt sestaven z na sebe navazujících částí, stanovují si účastníci samostatné rozvojové individuální úkoly na období mezi jednotlivými tréninkovými bloky. Splnění těchto individuálních úkolů pak společně s lektorem hodnotí na začátku kurzu navazujícího na předchozí. K tomu mohou využívat i konzultace v mezidobí.
Patička stránky

Copyright © 2008 PYRAMIDA, všechna práva vyhrazena
omnet webdesign 2008 
www.omnet.cz